Ειδήσεις σχετικές με τον πολιτισμό, τις τέχνες και τα γράμματα

25η Μαρτίου: O Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η Ελληνική Επανάσταση

Η μεγάλη γιορτή του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας

25η Μαρτίου: Ευαγγελισμός και ΕπανάστασηΗ 25η Μαρτίου είναι μία μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας και ταυτόχρονα Εθνική Επέτειος. Γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, την χαρμόσυνη δηλαδή είδηση της γέννησης του Ιησού Χριστού, που έφερε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην Παρθένο Μαρία. Παράλληλα η 25η Μαρτίου είναι εθνική γιορτή, ένα κορυφαίο γεγονός στην Ιστορία της Ελλάδος.


Στην καρτέλα που ακολουθεί, ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει πληροφορίες σχετικά με την θρησκευτική γιορτή και την Εθνική Επέτειο.

 

Επιλέξτε την ανάλογη κάρτα:

25η Μαρτίου

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου


Η λέξη Ευαγγελισμός σημαίνει αναγγελία χαρμόσυνης είδησης και ετυμολογικά προέρχεται από το ευάγγελος (=ευ+άγγελος , αγγέλω)
Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου περιγράφεται στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (1:26-38) :
26 Εν δε τώ μηνί τώ έκτω απεστάλη ο άγγελος Γαβριήλ από τού Θεού εις πόλιν της Γαλιλαίας, ή όνομα Ναζαρέτ 27 προς παρθένον μεμνηστευμένην ανδρί, ώ όνομα Ιωσήφ, εξ οίκου Δαυίδ, και το όνομα της παρθένου Μαριάμ. 28 και εισελθών ο άγγελος προς αυτήν είπε Χαίρε, κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά σού ευλογημένη σύ εν γυναιξίν. 29 η δε ιδούσα διεταράχθη επί ώ λόγω αυτού, και διελογίζετο ποταπός είη ο ασπασμός ούτος. 30 και είπεν ο άγγελος αυτή Μή φοβού, Μαριάμ εύρες γάρ άριν παρά τώ Θεώ. 31 και ιδού συλλήψη εν γαστρί και τέξη υιόν, και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. 32 ούτος έσται μέγας και υιός υψίστου κληθήσεται, και δώσει αυτώ Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαυίδ τού πατρός αυτού, 33 και βασιλεύσει επί τον οίκον Ιακώβ εις τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού ουκ έσται τέλος. 34 είπε δε Μαριάμ προς τον άγγελον Πώς έσται μοι τούτο, επεί άνδρα ου γινώσκω; 35 και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτή Πνεύμα άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσει σοι διό και το γεννώμενον άγιον κληθήσεται υιός Θεού. 36 και ιδού Ελισάβετ η συγγενής σου και αυτή συνεληφυία υιόν εν γήρει αυτής, και ούτος μην έκτος εστίν αυτή τή καλουμένη στείρα 37 ότι ουκ αδυνατήσει παρά τώ Θεώ πάν ρήμα. 38 είπεν δε Μαριάμ Ιδού η δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατά το ρήμά σου. και απήλθεν απ' αυτής ο άγγελος.

Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά, το γεγονός του Ευαγγελισμού συνέβη στη Ναζαρέτ, ένα μικρό χωριό. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ με εντολή του Θεού, εμφανίζεται στην Μαρία και της απευθύνει ένα πρωτόγνωρο για τη ηλικία του κοριτσιού, χαιρετισμό: “Χαίρε κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη συ εν γυναιξί”. Λουκάς α:28. Έτσι ξεκινάει το σχέδιο του Θεού, ένα σχέδιο που υπήρχε “προ καταβολής κόσμου”, για τη σωτηρία του ανθρώπου.
Το νεαρό κορίτσι, η Μαρία, διερωτάται: "ποταπός είη ο ασπασμός ούτος", δηλαδή αν είναι θείας ή εκ του πονηρού η προέλευση του χαιρετισμού αυτού.
Τότε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ της απαντάει: "Μη φοβού Μαριάμ, διότι εύρες χάριν παρά τω Θεώ. Και ιδού, θέλεις συλλάβει εν γαστρί και θέλεις γεννήσει υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτος θέλει είσθαι μέγας και Υιός Υψίστου θέλει oνομασθή και θέλει δώσει εις αυτόν Κύριος ο Θεός τον Θεόν Δαβίδ του Πατρός αυτού. Και θέλει βασιλεύσει επί τον οίκον του Ιακώβ εις τους αιώνας, και της βασιλείας Αυτού δεν θέλει είσθαι τέλος”. Λουκάς α:30-33 "
Η Παρθένος Μαρία τότε διερωτάται: "Πώς έσται μοι τούτο, επεί άνδρα ου γινώσκω;που σημαίνει: "πως θα γίνει αυτό, αφού ως τώρα δεν έχω συζυγικές σχέσεις", και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ της εξηγεί ότι: "Πνεύμα άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσει σοι διό και το γεννώμενον άγιον κληθήσεται υιός Θεού". Λουκάς α:35. Σε αυτό το σημείο αναγνωρίζονται ενεργά τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας: Ο Πατέρας (δύναμις υψίστου), ο Υιός (υιός Θεού) και το Άγιο Πνεύμα (Πνεύμα άγιον επελεύσεται).
Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ δίνει, έτσι, την είδηση στην Παρθένο Μαρία αλλά δεν φεύγει. Η αποστολή του δεν έχει ακόμα τελειώσει και περιμένει. Περιμένει τη συγκατάθεση της Μαρίας. Η μητρότητα, δηλαδή, είναι θεληματική και για τον Λουκά δείχνει ότι ούτε μια τέτοια σπουδαία ενέργεια του Θεού δεν αφαιρεί από τον άνθρωπο το χάρισμα της συνδημιουργίας.
Η Μαρία δίνει την συγκατάθεσή της λέγοντας: "Ιδού η δούλη του Κυρίου. Γένοιτο εις εμέ κατά τον Λόγον Σου". Λουκάς α:35-38

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι από τις μεγαλύτερες γιορτές της Εκκλησίας μας. Είναι ημέρα χαράς και ελπίδας και γιορτάζεται πανηγυρικά από τον απανταχού Ελληνισμό.

 

Provoles.de