Ευρωσύνθεση - Σχόλια και σύντομες αναλύσεις για το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Ο Χρίστος Αλεξόπουλος Του Χρίστου Αλεξόπουλου

Ευρωπαϊκά διλήμματα

Η ευθύνη του πολιτικού συστήματος είναι πολύ μεγάλη.

Ευρωπαϊκά διλήμματαΧρίστος Αλεξόπουλος
Η εκλογή του Emmanuel Macron στη θέση του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας και οι απόψεις του σε σχέση με την Ευρώπη αλλά και την πολιτική λειτουργία θέτουν δύο σημαντικά διλήμματα για την προοπτική του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.
Το πρώτο σχετίζεται με το δίπολο συστημική πολιτική λειτουργία ή κινηματική υπέρβαση. Το δεύτερο εκφράζεται με την προοπτική της Ευρώπης σε αντιδιαστολή με τον εθνικισμό. Και τα δύο μαζί θα αποτελέσουν σημεία αναφοράς για την δυναμική, που θα αναπτυχθεί σε μια κρίσιμη περίοδο τόσο για αρκετά κράτη-μέλη όσο και για την Ε.Ε. ως υπερεθνικό μόρφωμα.

Διαβάστε περισσότερα: Ευρωπαϊκά διλήμματα

Οι νέοι της Ευρώπης

Η ενεργητική συμμετοχή είναι προϋπόθεση για μια Ευρώπη του ανθρωπισμού και των κοινών αξιών

Οι νέοι της ΕυρώπηςΧρίστος Αλεξόπουλος
Η έρευνα «Studie Junges Europa 2017», η οποία πραγματοποιήθηκε από το ίδρυμα Tui-Stiftung σε επτά ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία και Ελλάδα) και βασίσθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 6.000 νέων ηλικίας 16 έως 26 ετών, έρχεται να πιστοποιήσει άλλη μια φορά την αδιέξοδη πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το μέλλον με την ακολουθούμενη πολιτική στα κράτη-μέλη και στα διάφορα θεσμικά όργανα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα: Οι νέοι της Ευρώπης

Συστημική αναξιοπιστία

Το πολιτικό σύστημα με τα σημερινά ποιοτικά χαρακτηριστικά δεν έχει προοπτική

Συστημική αναξιοπιστίαΧρίστος Αλεξόπουλος
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως υπερεθνικό μόρφωμα, αλλά και τα κράτη-μέλη έχουν εισέλθει σε μια περίοδο ρευστότητας, η οποία γίνεται ορατή τόσο ως θεσμική αναξιοπιστία όσο και ως αποστασιοποίηση των πολιτών από τα συστημικά κόμματα και αμφισβήτηση των δυνατοτήτων τους να λειτουργήσουν με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον.

Διαβάστε περισσότερα: Συστημική αναξιοπιστία

Πολιτικό και επικοινωνιακό κενό

Η ενδυνάμωση εθνικιστικών λαϊκιστικών πολιτικών σχηματισμών δεν θα ανακοπεί αποφασιστικά μόνο με λεκτικές εξιδανικεύσεις της Δημοκρατίας

Πολιτικό και επικοινωνιακό κενόΧρίστος Αλεξόπουλος
Πολύ σημαντικό έως καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της πραγματικότητας στην πορεία των κοινωνιών προς το μέλλον παίζουν το πολιτικό σύστημα και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Το μεν πρώτο πρέπει να είναι σε θέση, έστω και αν τα διάφορα κόμματα δεν έχουν τις ίδιες θεωρητικές και ιδεολογικές αφετηρίες, να εκφράζει στο επίπεδο του σχεδιασμού του μέλλοντος τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνικής δυναμικής και να λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις του κοινωνικού μετασχηματισμού, που προκαλεί με τις αποφάσεις του, στον πολίτη ως υποκείμενο και όχι ως καταναλωτή πολιτικών φαντασιώσεων.

Διαβάστε περισσότερα: Πολιτικό και επικοινωνιακό κενό

Σύγχρονο πολιτικό υποκείμενο

Η σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την μηχανιστική προσέγγιση των πολιτών

Σύγχρονο πολιτικό υποκείμενοΧρίστος Αλεξόπουλος
Η σύγχρονη πολιτική λειτουργία τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο οδηγεί σε συμπεράσματα, τα οποία δεν είναι και τόσο θετικά σε σχέση με την ανθρώπινη οντότητα σε βάθος χρόνου.
Σε πλανητικό επίπεδο παρατηρούνται εκφυλιστικά φαινόμενα ως προς τον ρόλο και το αξιακό βάρος της πολιτικής δραστηριοποίησης, που παραπέμπουν σε διαδικασίες μετάλλαξης ως προς τον άνθρωπο του μέλλοντος και την διαμόρφωση μιας εντελώς διαφορετικής πραγματικότητας, η οποία θα οριοθετείται από την κυριαρχία της μηχανιστικής προσέγγισης του ρόλου του στους διάφορους τομείς, που αναπτύσσει δραστηριότητα.

Διαβάστε περισσότερα: Σύγχρονο πολιτικό υποκείμενο

Τελευταία άρθρα στην Ευρωσύνθεση

Όλα τα άρθρα στην κατηγορία Ευρωσύνθεση

Provoles.de