Ευρωσύνθεση - Σχόλια και σύντομες αναλύσεις για το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Ο Χρίστος Αλεξόπουλος Του Χρίστου Αλεξόπουλου

Συστημική αναξιοπιστία

Το πολιτικό σύστημα με τα σημερινά ποιοτικά χαρακτηριστικά δεν έχει προοπτική

Συστημική αναξιοπιστίαΧρίστος Αλεξόπουλος
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως υπερεθνικό μόρφωμα, αλλά και τα κράτη-μέλη έχουν εισέλθει σε μια περίοδο ρευστότητας, η οποία γίνεται ορατή τόσο ως θεσμική αναξιοπιστία όσο και ως αποστασιοποίηση των πολιτών από τα συστημικά κόμματα και αμφισβήτηση των δυνατοτήτων τους να λειτουργήσουν με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον.

Διαβάστε περισσότερα: Συστημική αναξιοπιστία

Πολιτικό και επικοινωνιακό κενό

Η ενδυνάμωση εθνικιστικών λαϊκιστικών πολιτικών σχηματισμών δεν θα ανακοπεί αποφασιστικά μόνο με λεκτικές εξιδανικεύσεις της Δημοκρατίας

Πολιτικό και επικοινωνιακό κενόΧρίστος Αλεξόπουλος
Πολύ σημαντικό έως καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της πραγματικότητας στην πορεία των κοινωνιών προς το μέλλον παίζουν το πολιτικό σύστημα και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Το μεν πρώτο πρέπει να είναι σε θέση, έστω και αν τα διάφορα κόμματα δεν έχουν τις ίδιες θεωρητικές και ιδεολογικές αφετηρίες, να εκφράζει στο επίπεδο του σχεδιασμού του μέλλοντος τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνικής δυναμικής και να λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις του κοινωνικού μετασχηματισμού, που προκαλεί με τις αποφάσεις του, στον πολίτη ως υποκείμενο και όχι ως καταναλωτή πολιτικών φαντασιώσεων.

Διαβάστε περισσότερα: Πολιτικό και επικοινωνιακό κενό

Σύγχρονο πολιτικό υποκείμενο

Η σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την μηχανιστική προσέγγιση των πολιτών

Σύγχρονο πολιτικό υποκείμενοΧρίστος Αλεξόπουλος
Η σύγχρονη πολιτική λειτουργία τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο οδηγεί σε συμπεράσματα, τα οποία δεν είναι και τόσο θετικά σε σχέση με την ανθρώπινη οντότητα σε βάθος χρόνου.
Σε πλανητικό επίπεδο παρατηρούνται εκφυλιστικά φαινόμενα ως προς τον ρόλο και το αξιακό βάρος της πολιτικής δραστηριοποίησης, που παραπέμπουν σε διαδικασίες μετάλλαξης ως προς τον άνθρωπο του μέλλοντος και την διαμόρφωση μιας εντελώς διαφορετικής πραγματικότητας, η οποία θα οριοθετείται από την κυριαρχία της μηχανιστικής προσέγγισης του ρόλου του στους διάφορους τομείς, που αναπτύσσει δραστηριότητα.

Διαβάστε περισσότερα: Σύγχρονο πολιτικό υποκείμενο

Ο χρόνος εξαντλείται

Η Ευρώπη δεν έχει περιθώρια για άλλες καθυστερήσεις

Ο χρόνος εξαντλείταιΧρίστος Αλεξόπουλος
Η συστηματική και σφαιρική προσέγγιση της δυναμικής της εξέλιξης σε παγκόσμιο επίπεδο προκαλεί την εντύπωση, ότι τόσο στο πολιτικό σύστημα όσο και στις κοινωνίες κυριαρχεί μια πρωτοφανής απάθεια σε σχέση με την κατεύθυνση της πορείας προς το μέλλον και ιδιαιτέρως τις επιπτώσεις της στις επόμενες γενιές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δε ως ολότητα και τα κράτη-μέλη ως εθνικές οντότητες κινούνται με πολύ βραδείς ρυθμούς, χωρίς να συνειδητοποιείται, ότι σταδιακά διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για την αμφισβήτηση της προοπτικής του εγχειρήματος και την εμφάνιση διαλυτικών φαινομένων.

Διαβάστε περισσότερα: Ο χρόνος εξαντλείται

Δημόσιος λόγος

Η γλώσσα και ο τρόπος χρησιμοποίησης της στον δημόσιο λόγο στην Ελλάδα παίζουν σημαντικό ρόλο

Δημόσιος λόγοςΧρίστος Αλεξόπουλος
Στην εποχή της εικονικής πραγματικότητας των ψηφιακών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ο δημόσιος λόγος αποκτά ιδιαίτερο βάρος, στο μέτρο που στηρίζεται στην ορθολογική προσέγγιση της και διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την ολοκληρωμένη παρουσίαση του κοινωνικού, του οικονομικού, του πολιτισμικού και του πολιτικού γίγνεσθαι, των οποίων η εικονική αποτύπωση από τα Μ.Μ.Ε. είναι αποσπασματική. Ο τηλεοπτικός φακός, για παράδειγμα, δείχνει μόνο αυτό, που χωράει στην οπτική του γωνία, ενώ δεν μπορεί να παρουσιάσει τον πολιτικό σχεδιασμό ενός κόμματος χωρίς την αξιοποίηση του λόγου, ο οποίος είναι σε θέση να αναλύσει και να τεκμηριώσει το περιεχόμενο των πολιτικών προγραμμάτων βασιζόμενος στον ορθολογισμό.

Διαβάστε περισσότερα: Δημόσιος λόγος

Τελευταία άρθρα στην Ευρωσύνθεση

Όλα τα άρθρα στην κατηγορία Ευρωσύνθεση

Provoles.de