Ευρωσύνθεση - Σχόλια και σύντομες αναλύσεις για το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Ο Χρίστος Αλεξόπουλος Του Χρίστου Αλεξόπουλου

Σύγχρονη πολιτική επικοινωνία

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν διαθέτουν επιστημονικούς μηχανισμούς επεξεργασίας και επιλογής των πληροφοριών

Σύγχρονη πολιτική επικοινωνίαΧρίστος Αλεξόπουλος

Τόσο η σημερινή πραγματικότητα όσο και η προβολή της στο μέλλον οριοθετούνται, μεταξύ άλλων, από δύο βασικές παραμέτρους. 
Πρώτον η ευημερία των κοινωνιών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην επιστημονική γνώση και τις τεχνολογικές της εφαρμογές.
Δεύτερον ο υψηλός δείκτης πολυπλοκότητας της πραγματικότητας από το ένα μέρος και από το άλλο η μεγάλη ταχύτητα της εξέλιξης επιβάλλουν την αξιοποίηση του ορθολογισμού στους διάφορους τομείς της πολιτικής λειτουργίας, ώστε να είναι διαχειρίσιμη η πραγματικότητα στην προβολή της στο μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα: Σύγχρονη πολιτική επικοινωνία

Σοσιαλδημοκρατία και παγκοσμιοποίηση

Η Ε.E ίσως αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της αντιφατικής λειτουργίας των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων

Σοσιαλδημοκρατία και παγκοσμιοποίησηΧρίστος Αλεξόπουλος

Όσο προχωρούμε προς το μέλλον, οι αντιφάσεις της πραγματικότητας θα γίνονται πιο εμφανείς και τα προβλήματα θα διογκώνονται επικίνδυνα, εάν δεν καταστεί εφικτή η έγκαιρη αντιμετώπιση τους.

Αυτό βέβαια δεν είναι εύκολο, εάν η πολιτική ως εργαλείο των κοινωνιών για τον σχεδιασμό του μέλλοντος και την λήψη δεσμευτικών πολιτικών αποφάσεων για την πραγμάτωση του δεν απαντήσει στις σύγχρονες προκλήσεις. Δεν είναι καθόλου εύκολο, διότι η πραγματικότητα από το ένα μέρος χαρακτηρίζεται από μεγάλη πολυπλοκότητα και από το άλλο εξελίσσεται με επίσης μεγάλη ταχύτητα.

Διαβάστε περισσότερα: Σοσιαλδημοκρατία και...

Κοινωνικές αξίες και πολιτική

Η αυτοαπαξίωση του πολιτικού συστήματος οδηγεί σε μεγάλο βαθμό τους πολίτες στην αποστασιοποίηση από την πολιτική

Κοινωνικές αξίες και πολιτικήΧρίστος Αλεξόπουλος
Θεωρητικά στις δημοκρατικές χώρες η πολιτική υπηρετεί και πραγματώνει το κοινωνικό συμφέρον κινούμενη στο πλαίσιο των κοινωνικών αξιών, οι οποίες ουσιαστικά είναι στοχεύσεις της κοινωνίας για την πρόσδωση νοήματος και συνοχής στις σχέσεις των πολιτών μεταξύ τους (π.χ. ελευθερία έκφρασης, πρόσβαση στη γνώση, διασφάλιση της επιβίωσης των πολιτών, φροντίδα για τους ηλικιωμένους και ασθενείς και πολλά άλλα).Σημαντικό εργαλείο για την γενίκευση της αποδοχής και ισχύος τους είναι τα κοινωνικά πρότυπα, δηλαδή κανόνες λειτουργίας και συμπεριφοράς σύμφωνα με τις κοινωνικές αξίες, οι οποίες στις δυναμικές ανεπτυγμένες κοινωνίες εξελίσσονται συνεχώς λόγω της αλλαγής των συνθηκών ζωής, των διαγενεακών διαφορών και άλλων παραμέτρων της πραγματικότητας.

Διαβάστε περισσότερα: Κοινωνικές αξίες και πολιτική

Σοσιαλδημοκρατική κρίση

Το πολιτικό σύστημα και ο σοσιαλδημοκρατικός χώρος ιδιαίτερα έχουν χάσει την αξιοπιστία τους

Σοσιαλδημοκρατική κρίσηΧρίστος Αλεξόπουλος
Η κομματική έκφραση της σοσιαλδημοκρατικής οπτικής στην Ελλάδα δεν υπήρξε με την πραγματική έννοια του όρου. Απλά δημιουργήθηκαν πολιτικά μορφώματα, τα οποία θεωρητικά κινούνταν σε αυτό το χώρο, στην ουσία όμως αποτελούσαν προσωποκεντρικά οργανωμένα σύνολα, που διεκδικούσαν την διαχείριση της κυβερνητικής εξουσίας, κινούμενα στην περιφέρεια του ευρωπαϊκού δημοκρατικού σοσιαλισμού. Η είσοδος της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε στην σύνδεση τους με τον σοσιαλδημοκρατικό χώρο με πιο στενούς δεσμούς. Δεν πρόλαβε όμως να ωριμάσει ο σοσιαλδημοκρατικός τρόπος σκέψης και να εκφρασθεί πολιτικά, διότι δεν ξεπεράσθηκαν οι πολιτικές παθογένειες, οι οποίες έρχονταν από το παρελθόν και κρατούσαν τα κόμματα δέσμια τους.

Διαβάστε περισσότερα: Σοσιαλδημοκρατική κρίση

Πολιτική σε συνθήκες ρευστότητας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να παίξει ενεργό ρόλο για την διαμόρφωση πλαισίου παγκόσμιας διακυβέρνησης.

Πολιτική σε συνθήκες ρευστότηταςΧρίστος Αλεξόπουλος
Αν γίνει προσπάθεια συσχετισμού της σχεδιαστικής λειτουργίας των κομμάτων, τόσο αυτών που διαχειρίζονται κυβερνητική εξουσία, όσο και αυτών που κινούνται στο χώρο της αντιπολίτευσης, με την δυναμική της εξέλιξης, θα διαπιστωθεί, ότι το χάσμα μεταξύ τους είναι πολύ μεγάλο και ο βαθμός διακινδύνευσης για την ελληνική κοινωνία επίσης. Η αναντιστοιχία ανάμεσα στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης πραγματικότητας και στην δυνατότητα των κομμάτων να τα διαχειρισθούν είναι μεγάλη. Για να υπάρξει λειτουργική ισορροπία, πρέπει το πολιτικό σύστημα να κάνει βαθιές τομές στον τρόπο λειτουργίας του και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Με τα σημερινά δεδομένα αυτό φαίνεται ανέφικτο.

Διαβάστε περισσότερα: Πολιτική σε συνθήκες ρευστότητας

Όλα τα άρθρα στην κατηγορία Ευρωσύνθεση

Provoles.de