Ευρωσύνθεση - Σχόλια και σύντομες αναλύσεις για το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Ο Χρίστος Αλεξόπουλος Του Χρίστου Αλεξόπουλου

Γενικευμένη παρακμή

Για ποιά Ευρώπη «αγωνίζονται» οι ευρωπαίοι πολιτικοί;

Γενικευμένη παρακμήΧρίστος Αλεξόπουλος
Στην ετήσια έκθεση της Amnesty International για το 2016 γίνονται ορισμένες πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις για την κατάσταση σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνθήκες, που επικρατούν σε πλανητικό επίπεδο. Πραγματικά αναρωτιέται κανείς, εάν προκαλούνται διεργασίες στις κοινωνίες για την κατεύθυνση της δυναμικής της εξέλιξης στο παγκόσμιο πεδίο, όταν επισημαίνεται από αυτή την διεθνή οργάνωση, ότι οι πολιτικοί απευθύνονται στους πολίτες και ενεργοποιούν σε αυτούς τα «πιο σκοτεινά ένστικτα της ανθρώπινης φύσης» στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Διαβάστε περισσότερα: Γενικευμένη παρακμή

Προσωποκεντρική πολιτική λειτουργία

Το δημοκρατικό πολίτευμα προϋποθέτει ουσιαστικό διάλογο

Χρίστος Αλεξόπουλος
Προσωποκεντρική πολιτική λειτουργίαΈχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος, με τον οποίο οικοδομείται η πολιτική λειτουργία στην Ελλάδα και η αντιστοίχιση της με αρκετές παραμέτρους του μοντέλου κοινωνικής οργάνωσης και ανάπτυξης δραστηριότητας από την κοινωνία. Η σχέση μεταξύ τους είναι αρκετά ισχυρή και ταυτοχρόνως ενδεικτική για τα αίτια της παρακμής και της ακινησίας, που παρατηρούνται τόσο στην κοινωνία όσο και στο πολιτικό σύστημα.

Διαβάστε περισσότερα: Προσωποκεντρική πολιτική λειτουργία

Η πολιτική στα όρια της

Το πολιτικό σύστημα και οι δομές της κοινωνίας πολιτών έχουν μεγάλη ευθύνη

Η πολιτική στα όρια τηςΧρίστος Αλεξόπουλος
Ήδη είναι εμφανές και όσο προχωρούμε προς το μέλλον, θα γίνεται όλο και περισσότερο, ότι η πολιτική ως λειτουργία, που διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την κοινωνική δυναμική, κινείται στα όρια της. Η πραγματικότητα γίνεται συνεχώς πιο δύσκολα διαχειρίσιμη, ενώ ο σχεδιασμός της μελλοντικής πορείας των κοινωνιών εμπεριέχει αρκετά υψηλό ποσοστό διακινδύνευσης. Αυτό αφορά στο σύνολο των χωρών, οι οποίες συγκροτούν την παγκόσμια κοινότητα, ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάπτυξης τους και την ποιότητα ζωής των κοινωνιών τους. Τα αίτια έχουν σχέση με τον υψηλό βαθμό αλληλεξάρτησης των κοινωνιών σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης τους.

Διαβάστε περισσότερα: Η πολιτική στα όρια της

Μεταμοντέρνα πολιτική εκδοχή

Αυτή η μεταμοντέρνα εκδοχή της πολιτικής ουσιαστικά πλήττει καίρια το δημοκρατικό πολίτευμα

Χρίστος Αλεξόπουλος

Μεταμοντέρνα πολιτική εκδοχήΜετά τα Fake News (ψεύτικες ειδήσεις) και τις φαντασιώσεις σε σχέση με το μέλλον φαίνεται, ότι η πολιτική σε υπερεθνικό επίπεδο έχει αφεθεί στην «μαγεία» της κατασκευασμένης επικοινωνιακής πραγματικότητας της μεταμοντέρνας εποχής. Βασικά εργαλεία για την μετατροπή της «μαγείας» σε παράμετρο διαμόρφωσης κοινωνικών και πολιτικών στάσεων είναι η ψηφιακή τεχνολογία και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας με την διοχέτευση στους πολίτες στοχευμένων πληροφοριών, οι οποίες «κατασκευάζουν» την επιδιωκόμενη εκδοχή της πραγματικότητας.

Διαβάστε περισσότερα: Μεταμοντέρνα πολιτική εκδοχή

Πορεία αποσύνθεσης;

Ο πληθυσμός της Ελλάδας κατά την διάρκεια του 2015 μειώθηκε κατά 75.000 άτομα

Πορεία αποσύνθεσης;Χρίστος Αλεξόπουλος

Φαίνεται, ότι ωρίμασαν οι συνθήκες για την πραγματοποίηση αυτοκριτικής και ριζικών αλλαγών τόσο στο πολιτικό σύστημα όσο και στην κοινωνία. Η πορεία αποσύνθεσης της χώρας έχει φθάσει σε οριακό σημείο με κίνδυνο, εάν δεν ανακοπεί, να οδηγήσει σε πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα, τα οποία θα οριοθετήσουν ένα μέλλον χωρίς προοπτική. Γι’ αυτό η αυτοκριτική δεν πρέπει να εξαντλείται μόνο στην ανάληψη των προσωπικών ευθυνών, αλλά να οδηγεί και στην πραγματοποίηση των αναγκαίων αλλαγών στη δομή των κομμάτων και στο περιεχόμενο του πολιτικού λόγου, ώστε να συμπορεύονται με την δυναμική της διαρκώς μετασχηματιζόμενης πραγματικότητας και μάλιστα σε βάθος χρόνου.

Διαβάστε περισσότερα: Πορεία αποσύνθεσης;

Τελευταία άρθρα στην Ευρωσύνθεση

Όλα τα άρθρα στην κατηγορία Ευρωσύνθεση

Provoles.de