Ευρωσύνθεση - Σχόλια και σύντομες αναλύσεις για το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Ο Χρίστος Αλεξόπουλος Του Χρίστου Αλεξόπουλου

Σοσιαλδημοκρατία και παγκοσμιοποίηση

Η Ε.E ίσως αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της αντιφατικής λειτουργίας των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων

Σοσιαλδημοκρατία και παγκοσμιοποίησηΧρίστος Αλεξόπουλος

Όσο προχωρούμε προς το μέλλον, οι αντιφάσεις της πραγματικότητας θα γίνονται πιο εμφανείς και τα προβλήματα θα διογκώνονται επικίνδυνα, εάν δεν καταστεί εφικτή η έγκαιρη αντιμετώπιση τους.

Αυτό βέβαια δεν είναι εύκολο, εάν η πολιτική ως εργαλείο των κοινωνιών για τον σχεδιασμό του μέλλοντος και την λήψη δεσμευτικών πολιτικών αποφάσεων για την πραγμάτωση του δεν απαντήσει στις σύγχρονες προκλήσεις. Δεν είναι καθόλου εύκολο, διότι η πραγματικότητα από το ένα μέρος χαρακτηρίζεται από μεγάλη πολυπλοκότητα και από το άλλο εξελίσσεται με επίσης μεγάλη ταχύτητα.

Διαβάστε περισσότερα: Σοσιαλδημοκρατία και...

Κοινωνικές αξίες και πολιτική

Η αυτοαπαξίωση του πολιτικού συστήματος οδηγεί σε μεγάλο βαθμό τους πολίτες στην αποστασιοποίηση από την πολιτική

Κοινωνικές αξίες και πολιτικήΧρίστος Αλεξόπουλος
Θεωρητικά στις δημοκρατικές χώρες η πολιτική υπηρετεί και πραγματώνει το κοινωνικό συμφέρον κινούμενη στο πλαίσιο των κοινωνικών αξιών, οι οποίες ουσιαστικά είναι στοχεύσεις της κοινωνίας για την πρόσδωση νοήματος και συνοχής στις σχέσεις των πολιτών μεταξύ τους (π.χ. ελευθερία έκφρασης, πρόσβαση στη γνώση, διασφάλιση της επιβίωσης των πολιτών, φροντίδα για τους ηλικιωμένους και ασθενείς και πολλά άλλα).Σημαντικό εργαλείο για την γενίκευση της αποδοχής και ισχύος τους είναι τα κοινωνικά πρότυπα, δηλαδή κανόνες λειτουργίας και συμπεριφοράς σύμφωνα με τις κοινωνικές αξίες, οι οποίες στις δυναμικές ανεπτυγμένες κοινωνίες εξελίσσονται συνεχώς λόγω της αλλαγής των συνθηκών ζωής, των διαγενεακών διαφορών και άλλων παραμέτρων της πραγματικότητας.

Διαβάστε περισσότερα: Κοινωνικές αξίες και πολιτική

Σοσιαλδημοκρατική κρίση

Το πολιτικό σύστημα και ο σοσιαλδημοκρατικός χώρος ιδιαίτερα έχουν χάσει την αξιοπιστία τους

Σοσιαλδημοκρατική κρίσηΧρίστος Αλεξόπουλος
Η κομματική έκφραση της σοσιαλδημοκρατικής οπτικής στην Ελλάδα δεν υπήρξε με την πραγματική έννοια του όρου. Απλά δημιουργήθηκαν πολιτικά μορφώματα, τα οποία θεωρητικά κινούνταν σε αυτό το χώρο, στην ουσία όμως αποτελούσαν προσωποκεντρικά οργανωμένα σύνολα, που διεκδικούσαν την διαχείριση της κυβερνητικής εξουσίας, κινούμενα στην περιφέρεια του ευρωπαϊκού δημοκρατικού σοσιαλισμού. Η είσοδος της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε στην σύνδεση τους με τον σοσιαλδημοκρατικό χώρο με πιο στενούς δεσμούς. Δεν πρόλαβε όμως να ωριμάσει ο σοσιαλδημοκρατικός τρόπος σκέψης και να εκφρασθεί πολιτικά, διότι δεν ξεπεράσθηκαν οι πολιτικές παθογένειες, οι οποίες έρχονταν από το παρελθόν και κρατούσαν τα κόμματα δέσμια τους.

Διαβάστε περισσότερα: Σοσιαλδημοκρατική κρίση

Πολιτική σε συνθήκες ρευστότητας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να παίξει ενεργό ρόλο για την διαμόρφωση πλαισίου παγκόσμιας διακυβέρνησης.

Πολιτική σε συνθήκες ρευστότηταςΧρίστος Αλεξόπουλος
Αν γίνει προσπάθεια συσχετισμού της σχεδιαστικής λειτουργίας των κομμάτων, τόσο αυτών που διαχειρίζονται κυβερνητική εξουσία, όσο και αυτών που κινούνται στο χώρο της αντιπολίτευσης, με την δυναμική της εξέλιξης, θα διαπιστωθεί, ότι το χάσμα μεταξύ τους είναι πολύ μεγάλο και ο βαθμός διακινδύνευσης για την ελληνική κοινωνία επίσης. Η αναντιστοιχία ανάμεσα στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης πραγματικότητας και στην δυνατότητα των κομμάτων να τα διαχειρισθούν είναι μεγάλη. Για να υπάρξει λειτουργική ισορροπία, πρέπει το πολιτικό σύστημα να κάνει βαθιές τομές στον τρόπο λειτουργίας του και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Με τα σημερινά δεδομένα αυτό φαίνεται ανέφικτο.

Διαβάστε περισσότερα: Πολιτική σε συνθήκες ρευστότητας

Πολιτική και κοινωνική γήρανση

Δυστυχώς τα πολιτικά κόμματα μέχρι τώρα αποδεικνύονται ανεπαρκή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας.

Πολιτική και κοινωνική γήρανσηΧρίστος Αλεξόπουλος
Αποτελεί εμπειρική διαπίστωση, ότι όσο περισσότερο γερνάει ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο αναπολεί το παρελθόν, το οποίο ως ένα βαθμό εξιδανικεύει και το χρησιμοποιεί ως αξιακή αφετηρία για να κρίνει και να αξιολογήσει το παρόν και το μέλλον. 
Φαίνεται, ότι ανάλογη πορεία γήρανσης ακολουθούν και συλλογικά πολιτικά μορφώματα, όπως είναι τα κόμματα. Το κακό δε είναι, ότι η γήρανση αυτή υπερβαίνει τα βιολογικά όρια του πολιτικού προσωπικού και των πολιτών, οι οποίοι ενεργοποιούνται στα κόμματα και στις πολιτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις και άπτεται του τρόπου σκέψης και του περιεχομένου της πολιτικής. Πολύ χαρακτηριστικό ποιοτικό στοιχείο του τρόπου, με τον οποίο προσεγγίζεται η πραγματικότητα στο επίπεδο της πολιτικής σκέψης, από την ανάλυση μέχρι τον σχεδιασμό, είναι η στατικότητα και ο ιδεοληπτικός προσανατολισμός στο παρελθόν, τα οποία δεν συμπορεύονται με την δυναμική της εξέλιξης.

Διαβάστε περισσότερα: Πολιτική και κοινωνική γήρανση

Όλα τα άρθρα στην κατηγορία Ευρωσύνθεση

Provoles.de