Ειδήσεις από την Ελλάδα

Εξ Αποστάσεως Αγγλόφωνα Προγράμματα Επιμόρφωσης - www.elearninguoa.org

Από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Οι Κατηγορίες Προγραμμάτων
Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Το E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους Έλληνες απανταχού καθώς και τη διεθνή κοινότητα να ανακαλύψει τα σημαντικά επιτεύγματα του ελληνικού πολιτισμού και ακαδημαϊκού έργου, να εξερευνήσει την ιστορία της Ελλάδας και να εμβαθύνει στην ελληνική κουλτούρα και τις αξίες που αποτέλεσαν την αφετηρία του σύγχρονου Δυτικού κόσμου με ένα από τα προσφερόμενα αγγλόφωνα προγράμματα επιμόρφωσης που διαθέτει.

 

Όπως αναφέρει το σχετικό Δελτίο Τύπου, «συμβαδίζοντας με τις επιταγές της σύγχρονης ψηφιακής εποχής, το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, συστήνεται στην παγκόσμια κοινότητα μέσω της διάθεσης αγγλόφωνων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης. Εκμηδενίζοντας τους περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του χρόνου, το E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών επιχειρεί να φέρει κοντά εκπαιδευόμενους από όλες τις γωνιές του πλανήτη υλοποιώντας μια σημαντική προσπάθεια εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Αθηνών, αξιοποιώντας το πολιτιστικό απόθεμα της χώρας αλλά και το έργο της σύγχρονης ερευνητικής και ακαδημαϊκής δραστηριότητας.»

Περισσότερες πληροφορίες όπως για τις κατηγορίες των προγραμμάτων, την εκπαιδευτική μεθοδολογία που ακολουθείται καθώς και  ενδεικτικά εισαγωγικά βίντεο προγραμμάτων, θα βρείτε στο σχετικό Δελτίο Τύπου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών.

National and Kapodistrian University of Athens:
Read the press releases about the Supplementary Distance Education Programme (E-Learning), Online Courses in English

Provoles.de