Ειδήσεις από την Ελλάδα

Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας Μαΐου 2017

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας Μαΐου 2017Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ο επίσημος εθνικός φορέας Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας, ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης των αποτελεσμάτων για τις Εξετάσεις Ελληνομάθειας Μαΐου 2017. Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στις 16, 17 και 18 Μαΐου 2017 σε 160 εξεταστικά κέντρα, στα επίπεδα που ορίζει το «Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες». Οι υποψήφιοι έφτασαν σχεδόν τους 5.000, αριθμό ρεκόρ στα σχεδόν 20 χρόνια λειτουργίας της Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας. Για την επιτυχή διοργάνωση και την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, το ΚΕΓ μεριμνά για την αύξηση των εξεταστικών κέντρων σε όλο τον κόσμο, για την εφαρμογή ενός σύγχρονου και εξολοκλήρου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος υποβολής αιτήσεων, καθώς και για την παραγωγή υποστηρικτικού μαθησιακού υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού).
Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της εξέτασής τους μπαίνοντας στην ιστοσελίδα:
http://www.greek-language.gr/certification/results/index.html
και χρησιμοποιώντας τα εξής στοιχεία: α) κωδικό αριθμό εξεταστικού κέντρου, β) κωδικό αριθμό υποψήφιου και γ) επίθετο υποψήφιου. Προς ενημέρωση των υποψηφίων, παρατίθεται σχετικός πίνακας με στατιστικά στοιχεία.
Η αποστολή των έντυπων Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας στα εξεταστικά κέντρα θα πραγματοποιηθεί κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου – αρχές Οκτωβρίου 2017.

Εξετάσεις Ελληνομάθειας Μαΐου 2017: Στατιστικά στοιχεία

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Α1
για παιδιά 8-12 ετών
518 497 11 10
Α1
για εφήβους και ενηλίκους
621 458 110 53
Α2 872 706 125 41
Α2
για επαγγελματικούς σκοπούς
119 83 24 12
Β1 841 675 129 37
Β2 879 685 165 29
Γ1 491 338 135 18
Γ2 327 216 93 18
* Τα στοιχεία αντεγραφησαν από το δελτίο τύπου. Για την ορθότητά τους η ιστοσελίδα δε φέρει ευθυνη

 

Provoles.de