Πολιτικές ειδήσεις

Μέτρα του Υπουργείου Εξωτερικών για τους Έλληνες στο εξωτερικό

Τα μέτρα που θα λάβει το Υπουργείο Εξωτερικών για τους Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό

Μέτρα του Υπουργείου Εξωτερικών για τους Έλληνες στο εξωτερικόΜε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει για όλες τις ενέργειες που πρόκειται να ληφθούν για να αντιμετωπιστούν πρακτικά ζητήματα που αφορούν Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο εξωτερικό. Οι ενέργειες που αποφασίστηκαν αφορούν Έλληνες φοιτητές, ασθενείς, συνταξιούχους και τουρίστες που βρίσκονται αυτές τις στιγμές εκτός Ελλάδας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αποφασίστηκε ότι:

Για τους φοιτητές:
«όλα τα αιτήματά των Ελλήνων φοιτητών του εξωτερικού θα πρέπει να υποβάλλονται, σύμφωνα με την ΠΝΠ, από τους ενδιαφερόμενους, στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (ΕΕΤΣ, παρ. 4 ΠΝΠ).»

Για τους ασθενείς:
«Τα αιτήματα που αφορούν νοσήλια Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στο εξωτερικό θα υποβάλλονται, επίσης, σύμφωνα με την ΠΝΠ, από τους ενδιαφερόμενους, στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (ΕΕΤΣ, παρ. 4 ΠΝΠ).»

Για τους συνταξιούχους:
«Η Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού επεξεργάζεται ειδική ρύθμιση για την αποκατάσταση της ομαλής ροής των συντάξεων Ελλήνων, που ζουν στο εξωτερικό για τους οποίους ισχύει κατ’ αρχήν ό,τι ισχύει για όλους τους Έλληνες πολίτες.»

Για τους Έλληνες τουρίστες στο εξωτερικό:
«Όσον αφορά Έλληνες τουρίστες που βρίσκονται σήμερα στο εξωτερικό, το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάσθηκε λύση, ώστε να εξυπηρετούνται πιστωτικές κάρτες ελληνικών Τραπεζών και να καλυφθούν οι ανάγκες των Ελλήνων τουριστών, σύμφωνα με το σχετικό όριο που αναμένεται να ορίσει η Ένωση Τραπεζών.»

Τέλος σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «έχουν δοθεί οδηγίες σε όλες τις Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές να βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση και να παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια σε Έλληνες πολίτες».

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών:


Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποιούνται για την αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων που αφορούν Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο εξωτερικό

«Κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Κοτζιά, πραγματοποιήθηκαν από χθες, στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλεπάλληλες συσκέψεις για την παροχή, σε στενό συντονισμό με τα συναρμόδια Υπουργεία, αρωγής σε Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο εξωτερικό και για την αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων που προέκυψαν μετά την εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας».

Ειδικότερα αποφασίστηκε ότι όλα τα αιτήματά των Ελλήνων φοιτητών του εξωτερικού θα πρέπει να υποβάλλονται, σύμφωνα με την ΠΝΠ, από τους ενδιαφερόμενους, στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (ΕΕΤΣ, παρ. 4 ΠΝΠ).

Τα αιτήματα που αφορούν νοσήλια Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στο εξωτερικό θα υποβάλλονται, επίσης, σύμφωνα με την ΠΝΠ, από τους ενδιαφερόμενους, στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (ΕΕΤΣ, παρ. 4 ΠΝΠ).

Η Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού επεξεργάζεται ειδική ρύθμιση για την αποκατάσταση της ομαλής ροής των συντάξεων Ελλήνων, που ζουν στο εξωτερικό για τους οποίους ισχύει κατ’ αρχήν ό,τι ισχύει για όλους τους Έλληνες πολίτες.

Όσον αφορά Έλληνες τουρίστες που βρίσκονται σήμερα στο εξωτερικό, το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάσθηκε λύση, ώστε να εξυπηρετούνται πιστωτικές κάρτες ελληνικών Τραπεζών και να καλυφθούν οι ανάγκες των Ελλήνων τουριστών, σύμφωνα με το σχετικό όριο που αναμένεται να ορίσει η Ένωση Τραπεζών.

Τέλος, έχουν δοθεί οδηγίες σε όλες τις Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές να βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση και να παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια σε Έλληνες πολίτες».

Provoles.de