Τέχνες και γράμματα

Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας μέσω της εξ αποστάσεως διδασκαλίας

Από την ομάδα Greek Online Learning

Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας μέσω της εξ αποστάσεως διδασκαλίαςΗ νέα ιστοσελίδα της Greek Online Learning (http://greekonlinelearning.com/), προωθεί τη Νέα Ελληνική Γλώσσα μέσω της εξ αποστάσεως διδασκαλίας (skype and Moodle platform), καθώς και μέσω μαθημάτων στην Αθήνα, στο Τορίνο και την Ιβρέα. 
Η ομάδα Greek Online Learning έχει εξειδικευτεί και διαθέτει πείρα στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας και στόχος της είναι η προώθηση τόσο της γλώσσας όσο και της ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας μας σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Στο πλαίσιο της προωθητικής τους ενέργειας η ομάδα Greek Online Learning προσφέρει 1 μήνα δωρεάν μαθήματα για ένα μαθητή.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://greekonlinelearning.com/

Provoles.de