Ευρωσύνθεση - Σχόλια και σύντομες αναλύσεις για το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Προχωράει η ελληνογερμανική συνεργασία ΣΕΕ και DHW

Συνάντηση τυων δύο Προέδρων

Προχωράει η ελληνογερμανική συνεργασία ΣΕΕ και DHWΘεσσαλονίκη, Μάρτιος 2015. Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ελλάδος, με επικεφαλής τον Πρόεδρό του κ. Ιωάννη Μανδρίνο, συνεχίζοντας τις επαφές με επιχειρηματικές οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού για την διεύρυνση της συνεργασίας των μελών του σε εμπορικά,  επαγγελματικά και επενδυτικά θέματα καθώς και της μεταφοράς τεχνογνωσίας, πραγματοποίησε στις 27/2/2015 στα γραφεία του στην Θεσσαλονίκη σύσκεψη με τον Πρόεδρο του Γερμανοελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου (DHW) που εδρεύει στην Γερμανία,  Πρέσβυ εκ Προσωπικοτήτων της Ελληνικής Δημοκρατίας και πρώην Ευρωβουλευτή της Γερμανικής Ομοσπονδίας, κ. Γεώργιο Χατζημαρκάκη.

Οι δυο Πρόεδροι κατέθεσαν τις απόψεις τους για την καλύτερη επίτευξη των συνεργασιών μεταξύ των δυο φορέων Σ.Ε.Ε. και DHW  και προσδιόρισαν τους τομείς εκείνους που υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπως είναι ο τουρισμός, η εκμετάλλευση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την κατάρτιση της νεολαίας και την στήριξη των νέων επιχειρηματιών, η τυποποίηση τροφίμων και ποτών και λοιποί τομείς.

Κοινή διαπίστωση των δύο Προέδρων ήταν ότι η σύσκεψη ήταν εποικοδομητική και χρήσιμη τόσο για τα μέλη των δύο φορέων όσο και για την χώρα γενικότερα. Συμφωνήθηκε μάλιστα οι επαφές αυτές να συνεχισθούν σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος της στενής συνεργασίας μεταξύ των δυο φορέων και την ανάδειξη συνεργειών για την προώθηση και ενδυνάμωση των ελληνογερμανικών εμποροοικονομικών σχέσεων.

Τέλος, αποφασίσθηκε, σε επόμενη σύσκεψη, να υπογραφεί μεταξύ των δυο φορέων σύμφωνο συνεργασίας.

Προχωράει η ελληνογερμανική συνεργασία ΣΕΕ και DHW

Όλα τα άρθρα στην κατηγορία Ευρωσύνθεση

Provoles.de