Η κατηγορία περιέχει άρθρα με συμβουλές νομικού περιεχομένου για θέματα κοινωνικά και καθημερινά που αφορούν του Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό αλλά έχουν κινητή ή ακίνητη περιουσία ή άλλες σχέσεις με την Ελλάδα, σχέσεις που γεννούν δικαιώματα και υποχρεώσεις φορολογικές, κληρονομικές, οικογενειακές, ιδιοκτησιακές κ.τ.λ.

Ενδικοφανής προσφυγή και αίτηση αναστολής κατά φορολογικών προστίμων

Πώς γίνεται η διαδικασία

Ενδικοφανής προσφυγή και αίτηση αναστολής κατά φορολογικών προστίμωνΓράφει η Αναστασία Μήλιου, Δικηγόρος Παρ’Εφέταις*
Η ενδικοφανής προσφυγή και η αίτηση αναστολής με τις οποίες προσβάλλονται φορολογικά πρόστιμα κατατίθενται στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στα πλαίσια συγκεκριμένης διοικητικής διαδικασίας.
Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί ρητές πράξεις που εκδίδονται σε βάρος του από τη φορολογική αρχή από 1/8/2013 και εφεξής, πριν από την προσφυγή του στα διοικητικά δικαστήρια, οφείλει να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα: Ενδικοφανής προσφυγή και αίτηση...

Απαλλοτρίωση.

Αποζημίωση και για το εναπομείναν τμήμα απαλλοτριωθέντος ακινήτου.

Απαλλοτρίωση.  Αποζημίωση και για το εναπομείναν τμήμα απαλλοτριωθέντος ακινήτου. Γράφει η Αναστασία Μήλιου,  Δικηγόρος Παρ’Εφέταις*
Κατά τη διάταξη της παραγρ. 4 του άρθρου 13 του ν.2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης), εάν  απαλλοτριωθεί τμήμα του ακινήτου, με αποτέλεσμα η αξία του τμήματος που απομένει στον ιδιοκτήτη να μειωθεί ή το τμήμα αυτό να γίνει άχρηστο για τη χρήση που προορίζεται, με την απόφαση προσδιορισμού της αποζημίωσης για το απαλλοτριούμενο τμήμα προσδιορίζεται και ιδιαίτερη αποζημίωση για το τμήμα που απομένει στον ιδιοκτήτη, η οποία καταβάλλεται μαζί με την αποζημίωση για το απαλλοτριούμενο.

Διαβάστε περισσότερα: Απαλλοτρίωση.

Συνταξιοδοτικό δικαίωμα ενήλικων άγαμων θυγατέρων

Τι προβλέπει ο νόμος

Συνταξιοδοτικό δικαίωμα ενήλικων άγαμων θυγατέρωνΓράφει η δικηγόρος Αθηνών, Αναστασία Μήλιου*
Με την 2793/2014 απόφαση του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου απορρίφθηκε έφεση κατά πράξης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με τη μη μεταβίβαση σύνταξης του αποβιώσαντος πολεμικού συνταξιούχου στην ενήλικη άγαμη θυγατέρα του.

Διαβάστε περισσότερα: Συνταξιοδοτικό δικαίωμα ενήλικων...

Υιοθεσία ενηλίκου - Διαδικασία

Προϋποθέσεις υιοθεσίας αλλοδαπού

Υιοθεσία ενηλίκου - ΔιαδικασίαΓράφει η δικηγόρος Αθηνών Αναστασία Μήλιου*
Από τη διάταξη του άρθρου 1579 ΑΚ συνάγεται ότι η υιοθεσία ενηλίκου επιτρέπεται μόνο όταν ο υιοθετούμενος είναι συγγενής ως και τον τέταρτο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας αυτού που υιοθετεί.
Στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης εντάσσεται και η υιοθεσία τέκνου της συζύγου του υιοθετούντος, αφού μεταξύ του τελευταίου και του τέκνου της συζύγου του υπάρχει συγγένεια εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού. Επιπροσθέτως απαιτείται η συνδρομή των κάτωθι προϋποθέσεων για την τέλεση της υιοθεσίας ενηλίκου:

Διαβάστε περισσότερα: Υιοθεσία ενηλίκου - Διαδικασία

Μισθώματα ανείσπρακτα - Εκχώρηση στο Δημόσιο

Πότε υποβάλλεται αίτηση εκχώρησης μισθωμάτων στο Δημόσιο

Μισθώματα ανείσπρακτα - Εκχώρηση στο ΔημόσιοΓράφει η Αναστασία  Χρ. Μήλιου*
Πολλοί Έλληνες αλλά και ομογενείς του εξωτερικού διαθέτουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, π.χ. σπίτια και καταστήματα που εκμεταλλεύονται εκμισθώνοντάς τα.
Οι ανθρωποι αυτοί τα τελευταία χρόνια υπερφορολογούνται για τα έσοδα απο τα μισθώματα που λαμβάνουν, υποχρεούνται να υποβάλουν ετήσια φορολογική δήλωση και Ε2 και να πληρώνουν τους πρόσθετους φόρους ακίνητης περιουσίας που τώρα λέγεται ΕΝΦΙΑ ενώ τα προηγούμενα χρόνια ονομαζόταν ΕΤΑΚ, ΦΑΠ κ.τ.λ.

Διαβάστε περισσότερα: Μισθώματα ανείσπρακτα - Εκχώρηση...

Τελευταία άρθρα κατηγορίας

Provoles.de