Η κατηγορία περιέχει άρθρα με συμβουλές νομικού περιεχομένου για θέματα κοινωνικά και καθημερινά που αφορούν του Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό αλλά έχουν κινητή ή ακίνητη περιουσία ή άλλες σχέσεις με την Ελλάδα, σχέσεις που γεννούν δικαιώματα και υποχρεώσεις φορολογικές, κληρονομικές, οικογενειακές, ιδιοκτησιακές κ.τ.λ.

Διαδικασία αλλαγής κυρίου ονόματος και επωνύμου

Οι σπουδαιότεροι λόγοι για την μεταβολή του κύριου ονόματος

Διαδικασία αλλαγής κυρίου ονόματος και επωνύμουΓράφει η Αναστασία Μήλιου, Δικηγόρος*
Η μεταβολή του κύριου ονόματος αποφασίζεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατά την διαδικασία της εκουσίας διαδικασίας.
Η αίτηση συντάσσεται και κατατίθεται στην γραμματεία του δικαστηρίου και ένα αντίγραφο κοινοποιείται στον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα.
Η αλλαγή του κυρίου ονόματος δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση.

Διαβάστε περισσότερα: Διαδικασία αλλαγής κυρίου...

Διαζύγια. Είδη και προϋποθέσεις

Τα είδη διαζυγίου και οι απαιτούμενες διαδικασίες για την έκδοσή τους

Διαζύγια. Είδη και προϋποθέσειςΓράφει η Αναστασία Μήλιου, Δικηγόρος Παρ’Εφέταις*
Ακούμε την λέξη διαζύγιο, σχεδόν καθημερινά γύρω μας. Κάποιοι έχουν βιώσει την διαδικασία του διαζυγίου, άλλοι πιο τυχεροί, όχι. Τι πραγματικά ξέρετε όμως για τα διαζύγια και το πώς χορηγούνται; Ποια είναι η διαδικασία για να βγει ένα διαζύγιο και πόσο χρονοβόρα είναι;
Υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη διαζυγίου: α) Το συναινετικό, β) της διετούς διάστασης και γ) του ισχυρού κλονισμού.
Το διαζύγιο βγαίνει με δικαστική απόφαση.

Διαβάστε περισσότερα: Διαζύγια. Είδη και προϋποθέσεις

Αδύνατη η ανάκληση δωρεάς αν το συμβόλαιο της δωρεάς είναι 10ετίας

Λόγω θεμελίωσης δικαιώματος τακτικής χρησικτησίας

Αδύνατη η ανάκληση δωρεάς αν το συμβόλαιο της δωρεάς είναι 10ετίας λόγω θεμελίωσης δικαιώματος τακτικής χρησικτησίαςΓράφει η Αναστασία Χρ. Μήλιου, Δικηγόρος*
Όταν γίνεται μεταβίβαση κινητού ή ακινήτου πράγματος με δωρεά, ο δωρητής έχει το δικαίωμα να  την ανακαλέσει αν ο δωρεοδόχος φάνηκε με βαρύ παράπτωμα αχάριστος απέναντι στον δωρητή ή στον σύζυγο ή σε στενό συγγενή του. Ο δωρητής δικαιούται να απαιτήσει με αγωγή την αυτούσια απόδοση του δωρηθέντος. Η επαναμεταβίβαση της κυριότητας γίνεται, εφόσον την αρνείται ο δωρεοδόχος, με καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως και μεταγραφή της σχετικής τελεσίδικης απόφασης και της συμβολαιογραφικής δήλωσης του δωρητή περί αποδοχής της απόφασης αυτής.

Διαβάστε περισσότερα: Αδύνατη η ανάκληση δωρεάς αν το...

Σύμβαση δωρεάς στην αλλοδαπή αλλά ανάκληση σύμφωνα με το ελληνικό Δίκαιο

Η υπαναχώρηση και η καταγγελία της σύμβασης κρίνονται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Σύμβαση δωρεάς στην αλλοδαπή αλλά ανάκληση σύμφωνα με το ελληνικό ΔίκαιοΓράφει η Αναστασία Χρ. Μήλιου, Δικηγόρος*
Η σύμβαση δωρεάς, που καταρτίστηκε στις ΗΠΑ και έγινε αποδεκτή μετά από χρόνια στην Ελλάδα χωρίς οι συμβαλλόμενοι να καθορίσουν το εφαρμοστέο δίκαιο, αν ανακληθεί εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο με κριτήρια την ελληνική ιθαγένεια των μερών και τον τόπο όπου έγινε η αποδοχή της πρότασης.

Διαβάστε περισσότερα: Σύμβαση δωρεάς στην αλλοδαπή αλλά...

Μη νόμιμη η αναζήτηση περιοδικών ασφαλιστικών εισφορών από το ΙΚΑ μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου από την είσπραξή τους

Σύμφωνα με διάταξη, κάθε παροχή που καταβλήθηκε αχρεωστήτως από το ΙΚΑ επιστρέφεται σ’ αυτό εντόκως

Μη νόμιμη η αναζήτηση περιοδικών ασφαλιστικών εισφορών από το ΙΚΑ μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου από την είσπραξή τουςΓράφει  η Δικηγόρος Αναστασία Μήλιου*
Σύμφωνα με τον βασικό κανονισμό του ΙΚΑ «Κάθε παροχή που καταβλήθηκε αχρεώστητα από το ΙΚΑ επιστρέφεται εντόκως».
Η απόφαση 4554/2014 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών όμως, κρίνει ότι  αντίκειται στην αρχή της χρηστής διοίκησης η αναζήτηση περιοδικών ασφαλιστικών εισφορών από το ΙΚΑ μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου από την είσπραξή τους , που δεν μπορεί να είναι μικρότερος της πενταετίας, εκτός αν κριθεί αιτιολογημένα ότι ο ασφαλισμένος τελούσε κατά την είσπραξή τους σε δόλο.

Διαβάστε περισσότερα: Μη νόμιμη η αναζήτηση περιοδικών...

Τελευταία άρθρα κατηγορίας

Provoles.de